Cégünk fő tevékenysége az egyéb humán egészségügyi ellátás keretében végzett otthoni szakápolás és szakirányú terápiás szolgáltatás nyújtása, illetve a betegfelügyeleti tevékenység. További szolgáltatásaink közé tartozik a telefonos ápolási tanácsadás, betegszállítás megszervezése, valamint kötszerek, pelenkák, gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök felírásának, beszerzésének segítése.

Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. A szakirányú terápiás szolgáltatás esetünkben a beteg lakásán végzett gyógytornát jelenti. Ugyanazok a kritériumok az elrendelés feltételei, mint a szakápolás esetében.

A Szilárd Segítség Otthonápolási Szolgálat otthoni szakápolási tevékenységének leglényegesebb tényezője, hogy a beteget saját megszokott környezetében látjuk el, így a beteget nem terheli az új, ismeretlen környezethez való hozzászokás. Az ellátás színtere egyben lehetőséget ad arra is, hogy az ápolási folyamatba, lehetőség és igény szerint bevonjuk a családot és a környezetet. Az ápolásra szoruló beteget testi, lelki, szellemi szempontból együttesen nézzük, holisztikus ellátásunk középpontjában teljes mértékben a kliens áll. Az ellátás során a beteget úgy segítjük, hogy lehetőség szerint, és az állapotához mérten minél előbb ismét függetlenné, önállóvá válhasson. Tevékenységünk elsődleges célja az ellátott lehetőség szerinti gyógyulása, állapotának stabilizálása, az állapotromlás elkerülése.

Szakápolási Szolgálatunk szükség esetén felveszi a kapcsolatot más szakemberekkel is. Az ellátást elrendelő orvossal szoros kapcsolatot tartunk, ily módon is biztosítva az otthonában ápolt beteg állapotának leginkább megfelelő, szakszerű ellátást.